توزیع ژل ضد عفونی کننده اکتیو

لوگو اکتیو

توزیع ژل ضد عفونی کننده اکتیو

اکتیو به عنوان یکی از برند های معتبر و همکار فروشگاه های سراسری سورنا، به جهت کنترل ویروس کرونا ، در یک اقدام جالب و در راستای مسئولیت اجتماعی قرار است به مدت ده روز در مجتمع تجاری کورش و هایپر می و ایستگاه های مترو ژل ضد عفونی کننده و دستکش در اختیار عموم مردم قرار دهد
یادمان باشید کرونا ویروس جدی و خطرناکی است ، ولی با پیشگیری و مراقبت همگانی قابل کنترل و مهار شدن می باشد.
#مراقب_هم _هستیم
#اکتیو #کرونا ویروس
#فروشگاههایسراسریسورنا

 

اشتراک گذاری پست