سورناآدرستلفن
2180 فروشگاه ایمان: بوشهر ، بوشهر ، محله سرتل ، بلوار شهید یاسینی ، کوچه مهر6/36 ، طبقه همکف-
2181 فروشگاه سیب: بوشهر ، بوشهر ، محله ریشهر ، کوچه بار گاهی ،کوچه قلعه 10 ، طبقه همکف -
2182 فروشگاه تیام: بوشهر ، بوشهر ، محله عاشوری ، خیابان شهدای مسجد توحید ، خیابان شهید عاشوری ، پلاک255 ، طبقه همکف-
2183 فروشگاه تعاون: بوشهر ، عالی شهر ، محله فاز ، خیابان شهید باهنر ، کوچه باهنر15 ، طبقه همکف-
2184 فروشگاه فتا: بوشهر ، عالی شهر ، محله فاز ، خیابان بوستان ، کوچه چمران 6 ،واحد 7 ، طبقه همکف-
2185 فروشگاه شهید شیرودی: بوشهر ، بوشهر ، محله تنگک دوم ، جاده نیروگاه اتمی ، خیابان تنگک دوم ، طبقه همکف-
2186 فروشگاه نیدو: بوشهر ، بوشهر ، محله بهمنی ، خیابان ابوعلی سینا ، خیابان بهمنی ، طبقه همکف33445427
2187 فروشگاه هایپر آراد: بوشهر ، بوشهر ، محله هلیله ، خیابان ساحلی ، کوچه فردوس17 ، کوچه گلبن ، طبقه همکف-
2188 فروشگاه احمدی: بوشهر ، چغادک ، بلوار امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه11 یاس(شهید هادی ابرار) -
2235 فروشگاه میلاد : بوشهر ، عالی شهر ، محله فاز ، بلوار شهدای گمنام ، کوچه هاشمی ، پاساژ میلاد ، پلاک1-
2236 فروشگاه الماس شهر : بوشهر ، تنگستان ، دلوار ، مزار حسینی ، خیابان دلوار به بوشهر ، خیابان آزادی ، پلاک39 -
2237 فروشگاه نگین سبز : بوشهر ، دشتستان ، آبپخش ، محله قلایی ، بلوار انقلاب ، بلوار وحدت ، طبقه اول واحد134827703